Projekty které mohou inspirovat, jak může vypadat budoucnost vzdělávání ve Vaší společnosti.

Zvyšování efektivity zaškolování pracovníků ve výrobě

Otázka k řešení:

Proč si mistři stále stěžují, že to operátorům už říkali několikrát, a oni pořád nevědí?

Dosažené efekty

Spokojenost s průběhem adaptace - rychlejší dosažení požadovaného výkonu

Zvýšení angažovanosti mentorů

Snížení fluktuace nováčků

Verze i pro zahraniční pracovníky

Využívání e-learningu při rozvoji a ověřování pracovních znalostí

Otázka k řešení:

Jak zjednodušit a zatraktivnit roční certifikaci způsobilostí operátorů ve výrobě?

Dosažené efekty

Úspora času

Nárůst spokojenosti

Samostatné učení = každodenní praxe


Využívání odborníků firmy jako interních lektorů

Otázka k řešení:

Je přednášení špičkových informací dostatečným vzděláváním?

Dosažené efekty

Volba vhodných, efektivnějších metod a stylů vzdělávání

Snížení náročnosti přípravy a realizace vzdělávání využíváním šablon a vzorů

Získaní větší jistoty interních lektorů

Kurz Bezpečnost při práci ve výškách vedený vlastními lektory

Otázka k řešení:

Proč účastníky nebaví účast na periodických školeních?

Dosažené efekty

Nárůst spokojenosti, zvýšení zájmu

Zvýšení úrovně kompetencí

Úspora prostředků

Profesionalizace a angažovanost interních lektorů

Vstupní školení nových zaměstnanců

Otázka k řešení:

Co má být výsledkem vstupního školení a jak toho dosáhnout?

Dosažené efekty

Startovní nadšení nováčků

Naplnění motivace při vstupním školení - A.H. Maslow

Zastupitelnost interních lektorů