V současné době naše společnost rralizuje tyto projekty ESF:

"BUDOVÁNÍ EXCELENCE V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Moravskoslezském kraji"

registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000906

Přehled aktivit projektu:

AKČNÍ PLÁNY ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ZAPOJENÝCH PARTNERŮ:

METODIKA BENCHMARKINGOVÝCH SETKÁNÍ OSVĚDČENÁ PRAXE

KONCEPCE VYUŽITÍ MODELU EFQM PRO HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

INTERNÍ METODIKA K APLIKACI KIRKPATRICKOVA MODELU DO PRAXE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB