V současné době naše společnost rralizuje tyto projekty ESF:

"BUDOVÁNÍ EXCELENCE V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Moravskoslezském kraji"

registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000906

Přehled aktivit projektu: