Aktuality

Rozvoj školitelů ve výrobě je jedním z důležitých faktorů efektivity adaptačního procesu. A když si tento projekt vezme za svůj TOP management, zapojí se technologové, mistři a HR, jsou naplněny předpoklady jeho úspěchu. V Mlékárně Kunín se nám to společně daří.

Budování kompetencí klíčových pracovníků důležitých pro posilování zdravé firemní kultury, zvládání změn, stresu a prevence proti syndromu vyhoření.

Zdravotní sestřičky (a nejen ony) to mnohdy nemají lehké. Stres pacientů či rodinných příslušníků pacientů se často negativně promítá do jejich vzájemné komunikace a vznikají z toho konflikty a nedorozumění.

"Už jsem za svou praxi absolvoval mnoho kurzů a tak už jsem nic nového nečekal. Ale tento kurz mi dal inspiraci na dalších 5 let mé práce v roli interního lektora."

"Na ON-LINE kurz jsem se přihlásil proto, že jsem chtěl při tom dělat nějakou práci. Ale neudělal jsem nic, protože jste mě tak vtáhl a zapojoval, jak jsem nezažil ani na prezenčním kurzu."