Lze povinná školení realizovat atraktivně a efektivně?

06.08.2019

HR specialista Training and development strojírenské společnosti HUISMAN Konstrukce, s.r.o ., vyrábějící velké strojní celky,  mi před časem předložil průzkum spokojenosti pracovníků a jejich nadřízených se zákonnými školeními. Jeho výsledek by bylo možné shrnout do těchto citací: "nespokojenost, zbytečnost, ztráta času, nevidím smysl, je to pořád stejné, kdyby to nebylo povinné, tak tam nejdu,...."

Na základě těchto zjištění se spolu s kolegyní sami zúčastnili všech školení, aby si ověřili zjištěné informace a zhodnotili školení sami za sebe. Došli více méně ke stejnému výsledku a dále mohli konstatovat: lektor je odborník, má prezentaci v PPT s mnoha obrázky, jeho výklad je zajímavý, dokáže prezentovat po celou dobu školení zpaměti, ale lidi neposlouchají, jsou pasivní, nedělají si poznámky, vyrušují. A vzápětí mi HR specialista položil záludnou otázku: "Co si o tom myslíte?"

Má odpověď zněla asi takto: "Nedivím se tomu zjištění, byť je tristní, protože to, že je někdo odborník na určitou oblast, ještě neznamená, že to dokáže/umí naučit druhé. A myslím si také, že by vaše společnost mohla značné výdaje za externího školitele ušetřit a školení by mohlo být přitom mnohem efektivnější."

Společně jsme se rozhodli připravit nový koncept zákonného školení, kterým projde každoročně 160 pracovníků a v původní podobě takovéto školení, zajišťované externím lektorem, trvalo cca 4 hodiny, po skupinách o cca 10 osobách. Bylo lákavé nejen to, že by bylo možné na jednom takovém periodickém školení ušetřit nemalé finanční prostředky ročně, ale také dosáhnout lepší úrovně znalostí účastníků a změny jejich postojů "o 180 stupňů". Musím ocenit to, že HR specialista měl odvahu jít do toho a změnu školení uskutečnit, a to i přesto, že byla zřejmá i potenciální rizika, která mohla celý záměr zhatit.

Změna se povedla. S naší pomoci (odborníka na didaktiku a metodiku učení) dnes realizuje školení interní lektor. Školení je rozděleno na rozvoj znalostí, dovedností a postojů, má distanční (znalostní) a prezenční (praktickou) část, změna úrovně je evaluována před začátkem i na konci každé části školení. Realizace změny tohoto školení trvala 3 měsíce, zabrala internímu lektorovi 85 hodin přípravy. Výsledkem je hotový distanční kurz, banka 130ti testovacích úloh, zásobník 50ti případových studií ve formě videoukázek, minutový scénář moderování prezenční části školení, návodný videozáznam klíčových míst moderace.

A hodnocení účastníků tohoto školení?

Drtivá většina účastníků hodnotí kurzy pozitivně. Mezi největší změny a klady účastníci uváděli:

 • Způsob moderace a vedení kurzu
 1. Videa z našeho prostředí, žádné teorie, ale praxe
 2. Výborná atmosféra, možnost diskuse
 3. Možnost práce ve skupinách, společné řešení úkolů z naší praxe
 4. Bez stresu a nervů, možnost si ověřit, jak na tom jsem
 5. Více přínosné pro mou praxi
 6. Moderátor, který tomu rozumí
 7. Nenudil jsem se

A dále účastníci navrhují náměty na zlepšení:

 • Více času - prodloužit školení
 • Možnost si testy procházet i doma
 • Více možností si věci vyzkoušet, řešit konkrétní situace

Je potěšující, že obdobné výsledky dosahují s tímto přístupem i firmy v jiných odvětvích, jako například výroba potravin, textilní průmysl, obchodní společnosti apod.