Mikrolearning ANO či NE?

03.08.2020

Nedávný výzkum společnosti Deloitt dokázal, že pracovníci mají jen 1% času z jejich pracovního týdne na věnování se vzdělávání a rozvoji. To znamená při 2400 min./týden jen 24 min.!!

V důsledku toho se neustále zvyšuje poptávky po rychlém (rozuměj časové krátkém) a okamžitě dostupném vzdělávání. Trendem doby jsou krátká vzdělávací videa. Na druhou stranu ale staré přísloví říká: "Kdyby z pozorování plynulo vědění, , byl by pes dávno tím nejlepším řezníkem". Je mikrolearning efektivní cesta pokud je cílem komplexnější dovednost? Například schopnost interního lektora připravit a realizovat efektivní kurz? Podle naší zkušenosti na to mikrolearnig nestačí.

Jak tedy vyřešit požadavek na časové přijatelné vzdělávání a současně dosáhnout komplexnější dovednosti?

Nám se osvědčuje při rozvoji interních lektorů či menotrů ve firmách "MODULÁRNÍ SYSTÉM", kdy jeden vzdělávací modul trvá 90 min. a probíhá max. 1 x týdně.

Takto realizujeme projekty například ve společnostech LANEX, CONTINENTAL, MAXION WHEELS, DÉMOS  a pod.

Ideální je, ldyž každý vzdělávací modul začíná krátkým distančním samostudiem pro získání například základních didaktických znalostí (max. 30 min.), po něm následuje pracovní workshop (90 min.) zaměřený na získání základní dovednosti sestavovat itinerář kurzu. Počet modulů je odvislý od cílů vzdělávání. Obvykle jsou 3 - 4. Vše je uzavřeno tréninkem (90 min.) například vedení kurzu podle vytvořeného scénáře. Optimální skupina je 2 - 5 osob. Rozestup mezi moduly bývá 1 - 2 týdny.