Lze ON-LINE kurzy realizovat kvalitně a efektivně?

05.04.2021

ON-LINE kurzy se staly nezbytností a potřebou, jejich kvalita a efektivita však velmi často pokulhává.

ON-LINE kurzy zůstanou součástí systému vzdělávání i po skončení krize, pokud budou plnit požadavky účastníků a zadavatelů na kvalitu a efektivitu. 

Bohužel dnes převažují kurzy, kde je využíván převážně a mnohdy i výhradně výklad lektora. Účastníci jsou odsouzeni k pasivnímu přijímání záplavy informací. Výsledkem jsou mnohdy pouze teoretické poznatky.

Profesionálové vědí, že největší míry učení lze dosáhnout využíváním takových forem, které v maximální míře aktivují mysl účastníků.  

Při ON-LINE kurzu Projektového řízení v rámci DLOUHODOBÉ AKADEMIE TALENTŮ pro společnost M.L.S. HOLICE, s.r.o. jsme uplatnili naše stadardy:

Profesionální lektor má kurz připraven do minutového scénáře, kde promyslí a rozvrhne aktivování mysli účastníků. Tomu musí být přizpůsoben pracovní materiál pro účastníky. Musí podporovat opakování, obsahovat prostor pro vypracování vlastních návodů a postupů, místo pro osobní myšlenky a závěry účastníků.

I při ON-LINE kurzu je nezbytné didakticky využívat výukové filmy, teorii dokládat praktickými příklady.

Klíčové je nechávat často účastníky pracovat s menších skupinách. 

Je povinnost pracovat s flipchartem a dalšími vizualizačními prostředky. ON-LINE prostředí nesmí být překážkou pro častou zpětnou vazbu a evaluaci - prokazování efektů rozvoje. Je nutné ji zařazovat po každém dílčím tématu. A tak dále...... .

A výsledek? ON-LINE kurzy budeme zařazovat do projektů systematického rozvoje, jako důležitou formu vzdělávání s vysokou mírou efektivity!