SCONTO NÁBYTEK - Proč a jak efektivně rozvíjet prodejní dovednosti?

31.05.2023

Obchodní domy si uvědomují, že rozvoj prodejních dovedností jejich pracovníků, jsou významnou konkurenční výhodou a v globálním prostředí vlastně jedinou konkurenční odlišností, kterou mohou získat převahu.

Jak ale zajistit, aby kurzy splnily svůj cíl?

Důležitými předpoklady úspěšnosti této strategie jsou, mimo jiné, motivace prodejců se vzdělávat, jejich pozitivní postoj k rozvojovým aktivitám a taková rozvojová aktivita / kurz / trénink, která jim poskytne dostatek inspirace, poznatků a dovedností použitelných v jejich praxi.

Měl jsem příležitost v tomto roce vést takové systematické tréninky pro prodejce obchodních domů SCONTO Nábytek a.s. a musím ocenit, s jakými postoji přicházela většina účastníků. Jejich zájem, chuť se zlepšit, aktivní přístup jsou pro mne impulsem, který mne stimuluje k maximálnímu výkonu a tím vlastně účastníci sami přispívají k efektivitě kurzu a tak vlastně ovlivňují kvalitu výsledků, které dosáhnou.

Těším se na další takové příležitosti! Taková práce mne baví a naplňuje!