Timemanagement a prokrastinace ON-LINE

29.11.2022

"Na ON-LINE kurz jsem se přihlásil proto, že jsem chtěl při tom dělat nějakou práci. Ale neudělal jsem nic, protože jste mě tak vtáhl a zapojoval, jak jsem nezažil ani na prezenčním kurzu."

"Prácovat ve skupinách, řešit modelové situace a případové studie, prezentovat,  bylo skvělé. Dvoudenní kurz ON-LINE 👍👍."

Přečetla jsem mnoho knížek o timemanagementu a až teprve po tomto kurzu vím, jak myšlenky z nich aplikovat v praxi. Jednoduché a účinné techniky!"

ON-LINE kurzy realizujeme pravidelně každý týden. Nesmí ale být pouze jakousi "náhražkou" za kurzy prezenční. Musí být stejně přínosné a efektivní!