PŘIHLÁŠKA

ZDE....

Přihlášky: Pavla Hajná    hajna@a-hra.cz

ZBÝVÁ:

144 MÍST

Program:

3 otázky, které bude konference řešit.

1. Co dělat, aby povinné vzdělávání bavilo a současně mělo výsledky?

2. Proč ve vzdělávání stále převažují nejméně efektivní metody?

3. Jak HR útvar může prokazatelně zvyšovat produktivitu práce v organizaci?

Na tyto otázky odpovíme ukázkami dobré praxe 6 organizací:

1. Certifikace pracovních znalostí a dovedností operátorů ve výrobě - Saft Ferak a.s.

Otázka k řešení: Jak zjednodušit a zatraktivnit roční certifikaci pracovních způsobilostí operátorů ve výrobě?

2. Vstupní školení nových zaměstnanců - Gumotex, a.s.

Jaroslav Sedlák, Iniciátor projektu, Jolana Strakušová, HR Bussiness Partner

3. Vzdělávání obchodníků v zahraničí vlastními lektory - Trumf International, s.r.o.

Leoš Kalandra - obchodní ředitel, Jana Váňová - personální ředitelka

4. Kurz "Bezpečnost při práci ve výškách" vedený vlastními lektory - Huisman Konstrukce s.r.o.

Otázka k řešení: Proč zaměstnance nebaví účast na periodických školeních?

5. Adaptační zácvik výrobních dělníků - Lanex a.s.

Martin Václavek - výkonný ředitel, Jana Lazecká - vedoucí projektu, Romana Gorčakovská - technolog

6. Vzdělávání s využitím vlastních výukových filmů - Slezská diakonie

Romana Bélová - náměstkyně pro sociální práci , Lucie Ližičková - manažer kvality

Jak to bude probíhat:

09:00    Zahájení - Úvodní slovo víceprezdentky Hospodářské komory České republiky

09:30   Co jsme chtěli změnit? - panelová diskuze s realizátory projektů

11:00    Jak to děláme? - praktické ukázky  jednotlivých projektů

12:30    Oběd

13:30    Co Vám můžeme poradit? - sdílení dobré praxe - v sekcích s konkrétními realizátory z firem