Nedávný výzkum společnosti Deloitt dokázal, že pracovníci mají jen 1% času z jejich pracovního týdne na věnování se vzdělávání a rozvoji. To znamená při 2400 min./týden jen 24 min.!!

HR specialista Training and development strojírenské společnosti HUISMAN Konstrukce, s.r.o ., vyrábějící velké strojní celky, mi před časem předložil průzkum spokojenosti pracovníků a jejich nadřízených se zákonnými školeními. Jeho výsledek by bylo možné shrnout do těchto citací: "nespokojenost, zbytečnost, ztráta času, nevidím smysl, je to pořád...

Výrobní společnost z mnoha důvodů zavedla každoroční testování znalostí a ověřování praktických dovedností všech operátorů ve výrobě. Tento proces byl nazván Certifikace operátorů. Jednou Certifikací procházelo 105 operátorů a starali se o ni 3 technologové a HR oddělení. Po několika opakováních vedení společnosti nebylo spokojeno s tím, že...